Hương vị & Hương thơm

L-muscone and cyclopentadecanone belong to flavour & fragrance. L-muscone can be used in perfume, bản chất và cố định,cosmetic products and Pharmaceutical industry. Cyclopentadecanone is used in the production of flavors, gia vị và mỹ phẩm.

Hiển thị tất cả 2 kết quả