Chiết xuất thực vật

Các chất chiết xuất từ ​​thực vật đã trở thành một nguồn quan trọng của các hợp chất có hoạt tính sinh học cho nhiều chương trình khám phá thuốc, và một số loại thuốc quan trọng đã được phân lập và xác định từ thực vật. Trong bất kỳ quy trình phân tách nào mà sản phẩm cuối cùng là thuốc hoặc hợp chất chì, một số loại sàng lọc sinh học hoặc đánh giá dược lý phải được sử dụng để hướng dẫn quá trình tách để thu được các thành phần hoạt tính sinh học tinh khiết.

Việc lựa chọn xét nghiệm sinh học được sử dụng thường phụ thuộc vào hội chứng mục tiêu và thông tin sẵn có về cây trồng được nghiên cứu. Ví dụ, nếu một cây có lịch sử dược lý của etanol đối với một bệnh cụ thể, sau đó người ta sẽ sử dụng một cách hợp lý một kỹ thuật xét nghiệm sinh học cụ thể có thể dự đoán một hoạt động trị liệu nổi tiếng để cô lập chất dẫn gây ra hoạt động sinh học đó.

Công ty chúng tôi có công nghệ chiết xuất thực vật hoàn chỉnh và các phòng thí nghiệm liên quan. Là một công ty dược phẩm lâu đời, chúng tôi đã sản xuất nhiều sản phẩm trên quy mô lớn: Dâu tỏi,Chiết xuất tỏi đen,Chiết xuất Cistanche,Bột Erythritol,Chiết xuất rễ nhân sâm,Sở hữu chiết xuất gừng,Xylitol