Dán thảo dược

Herbal Paste được làm bằng các sản phẩm thảo dược,chẳng hạn như lê , ngày đỏ, lily và táo gai. Bây giờ chúng tôi có năm loại dán thảo dược,lê dán,poria cocos dán,hoa hồng dán,keo dán hải cẩu và bột nhão ziziphi spinosae tinh dịch.Nó có thể được tùy chỉnh theo sản phẩm hình dạng đặc biệt của khách hàng.

Hiển thị tất cả 5 kết quả